TZİncil

Müjde Nedir?

Son zamanlarda müjdeci akım içerisinde, Hristiyanların Müjde’yi nasıl tanımlaması gerektiğiyle ilgili pek çok tartışma olmuştur. “Müjde yalnızca günahkârların tövbe ederek ve çarmıha gerilmiş Mesih’e iman ederek kurtulacağı mesajı mıdır yoksa çok daha kapsamlı bir şey midir?” Zaman zaman daha da şiddetli bir hale gelen bu tartışmada, bir taraf öteki tarafı Müjde’yle ilgili indirgeyici bir bakış […]

Müjde Nedir? Read More »

Tanrı Bizi Gerçekten Yalnızca İmanla Mı Kurtarıyor?

Hazırlayan: John Piper Martin Luther, John Calvin ve Ulrich Zwingli gibi ilk büyük Reformcular, hiçbir zaman öğretilerini bizim bugün beş sola olarak bildiğimiz beş cümleyle özetlememişlerdi. Solalar Reformasyon’un Roma Katolik Kilisesi’ne karşı durduğu noktaların özünü ifade edecek şekilde zaman içerisinde gelişti. Sola, Latincede “yalnızca” veya “sadece” anlamındadır. Beş sola ise sola gratia (yalnızca lütufla), solo Christo (yalnızca Mesih sayesinde), sola fide (yalnızca iman aracılığıyla), soli

Tanrı Bizi Gerçekten Yalnızca İmanla Mı Kurtarıyor? Read More »

İznik Konsili Kutsal Yazılar Kanonunu Yaratmadı

TEHLİKELİ SONUÇLAR VEREN BİR FİKİR, ROMA İMPARATORU KONSANTİNE’NİN YETKİSİ ALTINDAKİ İZNİK KONSİLİ’NİN (MS 325) HIRİSTİYAN KİTAP KANONUNU KURDUĞU KAVRAMIDIR. Fikirlerin sonuçları vardır. Tehlikeli sonuçlara yol açan bir fikir, Roma imparatoru Konstantin’in yetkisi altındaki İznik Konsili’nin (MS 325) Hıristiyan Kutsal Kitap kanonunu oluşturduğu fikridir. Kutsal Kitap, hangi kitapların dahil edileceğini seçen birkaç seçkin piskopostan mı kaynaklandı?

İznik Konsili Kutsal Yazılar Kanonunu Yaratmadı Read More »

Kutsal Kitap Çalışmanızdan En İyi Şekilde Yararlanmak için 9 İpucu

Temel Bilgi Oluşturun Bugün kadınlar kendilerini pek çok yöne doğru çekilmiş buluyorlar: iş, aile, hizmet, spor ve diğer etkinliklerin hepsi programlarımızı takip ediyor. Ne kadar çok çekilirsek, Kutsal Kitaplarımız’ı kişisel olarak incelemeye ayırdığımız zamanı korumak için o kadar çok çalışmamız gerekir. Sonunda oturup okuyabildiğimizde, her değerli dakikanın buna değmesini isteriz. İster on beş dakikamız ister

Kutsal Kitap Çalışmanızdan En İyi Şekilde Yararlanmak için 9 İpucu Read More »

Refah Müjdesi Yanlılarına Müjdeleme Yapma

Bir kış sabahı, en sevdiğim kahvecide oturup Kutsal Yazılar’ı okuyor ve günlük tutuyordum. Yanımdan geçen bir adam Kutsal Kitap okuduğumu fark etti ve benimle konuşmaya başladı. Yaşadığım bölgedeki büyük bir kilisenin üyesi olduğunu söyledi (refah müjdesi denen sözde müjdeyi öğreten bir kilise) ve Kutsal Kitap’ın, Tanrı’nın bizleri bereketlemeye yönelik tasarılarını bildiren bir kitap olduğuna inandığını

Refah Müjdesi Yanlılarına Müjdeleme Yapma Read More »

Shopping Cart
Scroll to Top